Нови продукти

Производители

Защита на личните данни

 

1. e-Enduro.com съхранява и администрира лични данни на свои клиенти в съгласие с разпоредбите на българското законодателство. 

 

2. e-Enduro.com не предоставя списъци с e-mail адреси и не разкрива пред трети лица личната информация, която потребителите са продоставили при ползване на системата.